Aktualności

VI edycja budżetu obywatelskiego ruszyła
20 maja 2019

Podczas tej edycji Warszawa podzielona będzie na 18 dzielnic, ale dzielnice już nie będą dzielone na mniejsze obszary. Doszedł za to poziom ogólnomiejski, co oznacza, że będzie można składac projekty, które mieszczą się w zakresie działania biur i wykraczają swoim zasięgiem poza jedną dzielnicę. 

Zasada ogólnodostępności obowiązująca w całej Warszawie polega m.in. na:

  • bezpłatnym korzystaniu z projektu,
  • minimalnej dostępności przez co najmniej 25 godzin tygodniowo,
  • wskazanych zasadach rekrutacji, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców.

Projekty:

  • muszą być możliwe do realizacji w trakcie 1 roku budżetowego,
  • muszą mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy,
  • muszą być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Zgłaszanie projektów:

  • projekt może być zgłoszony przez maksymalnie 3 mieszkańców m.st. Warszawy (nie trzeba być zameldowanym),
  • projekt można zgłosić:

- w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 (decyduje data wpływu do Urzędu),

- wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ, ul. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa z dopiskiem "Budżet obywatelski" lub na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.

- w formie elektronicznej poprzez specjalny formularz na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/zglos-projekt

 

Składanie projektów trwa od 20 maja do 10 czerwca.

 

Zapraszamy na spotkanie otwarcia, które odbędzie się 20 maja o godz. 18.00 w Domu Kultury Praga.

 

Dokumenty:

Formularz składania projektu do budżetu obywatelskiego

Lista poparcia

Zgoda autora na wykorzystanie utworu dla celów budżetu obywatelskiego

 

Więcej informacji: http://www.praga-pn.waw.pl/page/355,budzet-partycypacyjny.html