Aktualności

CHODŹ NA PRAGĘ-SPACERY PO NIE TYLKO ...MUZYCZNEJ PRADZE 07.10.2018 "Cerkiew i spotkanie z Chórem Katedry p.w. św. Marii Magdaleny".
2 października 2018

07.10.2018 "Cerkiew i spotkanie z Chórem Katedry p.w. św. Marii Magdaleny"
Startujemy o 17.00 z Al. Solidarności 52 (obok wejścia głównego do Cerkwi)
Praga zawsze była miejscem zamieszkiwanym przez różne narodowości. Podczas spotkania uczestnicy zwiedzą praską cerkiew i poznają tradycje muzyki cerkiewnej, o których opowiedzą przedstawiciele Chóru Katedry p.w. Św. Marii Magdaleny. Tworzą go wierni cerkwi prawosławnej oraz sympatycy i miłośnicy śpiewów cerkiewnych różnych wyznań.