Aktualności

PŁYWAJ NA PRADZE-PÓŁNOC
12 kwietnia 2018

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st.Warszawy

Wojciech Zabłocki

zaprasza wszystkich mieszkańców

na bezpłatny program

PŁYWAJ NA PRADZE-PÓŁNOC.

ul. Kawęczyńska 36 w Warszawie

Termin od 14.04.2018 r. – 24.06.2018 r.

Soboty w godz. 15.00 -19.00

Niedziele w godz. 12.00 – 16.00