Aktualności

Wizyta Minister Anny Zalewskiej na Pradze-Północ
5 grudnia 2017

W poniedziałek gościem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego przy ul. Białostockiej była Pani Minister Anna Zalewska.

Wspólnie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty Panią Aurelią Michałowską oraz burmistrzami Wojciechem Zabłockim i Zbigniewem Cierpiszem, Pani minister uczestniczyła w lekcji informatyki prowadzonej w ramach Godziny Kodowania - akcji popularyzującej podstawy programowania. Po zakończeniu lekcji każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie zajęć.

Zajęcia poprowadziła Pani Grażyna Chmielewska – laureatka pierwszego miejsca w Europejskim Konkursie Microsoft MIXathon Challenge i współtwórczyni nowej podstawy programowej z informatyki oraz nauczycielka informatyki w SP nr 73.

Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce.