Urzędy i instytucje

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN)
ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa
tel.: (+48) 22 205 41 00, 22 205 41 07 - dyrekcja
fax: (+48) 22 205 41 90
www: http://www.zgn-praga-pn.waw.pl/
Nr AOM Adres Telefon
2 ul. Mackiewicza Nr 11 22 205 40 70
3 ul. Tarchomińska Nr 14 22 205 40 60
4 ul. Bródnowska Nr 24 22 205 40 80
5 ul. Burdzińskiego Nr 7 22 205 40 50

Działy ZGN:

 • Dział Eksploatacji - tel. 22 205 41 25-26
 • Dział Techniczny - tel. 22 205 41 40
 • Dział Finansowo-Księgowy - tel. 22 205 41 20
 • Dział Zatrudnienia tel. 22 205 41 30
 • Dział Lokali Użytkowych tel. 22 205 41 28-29
 • Komórka ds. Zamówień Publicznych tel. 22 205 41 65-66, fax: 22 205 41 91

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa Praga-Północ jest zakładem budżetowym działającym na obszarze administracyjnym Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. Przedmiotem działalności ZGN jest zarządzanie na terenie Dzielnicy Praga-Północ zasobami stanowiącymi własność lub współwłasność Miasta Stołecznego Warszawy.

W szczególności przedmiotem działania jest:

 • ewidencja budynków, urządzeń do nich przynależnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz terenów posesji,
 • utrzymanie czystości i porządku w budynkach, na terenach do nich przynależnych oraz w ich otoczeniu,
 • utrzymanie w sprawności technicznej budynków i ich instalacji,
 • zapewnienia dostaw do budynków energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i funkcjonalności odprowadzenia ścieków oraz wywozu nieczystości,
 • prowadzenie remontów w zarządzanych nieruchomościach,
 • pobieranie czynszów i zaliczek oraz opłat za świadczenia wraz z ich rozliczaniem za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • ścisła współpraca z mieszkańcami, użytkownikami i właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wymiany niezbędnych informacji w celu zapewnienia bieżącej funkcjonalności budynków.
Lokalizacja na mapie: