Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa
tel.: 22 511 20 00
fax: 22 818 22 44
e-mail: sekretariat@dosir.waw.pl
www: http://www.dosir.waw.pl
kierownik: Zbigniew Korcz
Instytucje podległe:

Zadania

Działalność statutowa – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców Warszawy, w tym dzielnicy Praga-Północ; administrowanie obiektami sportowymi położonymi w dzielnicy Praga-Północ.

Lokalizacja na mapie: