Dom kultury, kino, teatry

Dom Kultury "Praga"
ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa
tel.: 22 618 41 51, 22 22 618 51 80, 22 618 64 05
fax: wew. 104
e-mail: dk@dkpraga.pl
www: http://www.dkpraga.pl

Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, założoną w listopadzie 2002 roku. Podstawowymi celami jego działalności jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych.

Dom Kultury prowadzi stały program zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, filmowych, językowych i interdyscyplinarnych dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. Poza stałą ofertą organizuje także zróżnicowane tematycznie wydarzenia specjalne oraz cykle programowe. Zajęcia dedykowane są nie tylko poszczególnym grupom wiekowym, część z nich ma charakter międzypokoleniowy – tak, by Dom Kultury tworzył również przestrzeń spotkania i wspólnych działań twórczych dla osób w różnym wieku.

Dom Kultury PRAGA współpracuje ponadto ze szkołami, świetlicami środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi galeriami, klubami czy teatrami, realizując wspólnie z nimi projekty artystyczne, kulturalne, społeczne.

Poza programem wydarzeń prowadzonych w siedzibie przy ulicy Dąbrowszczaków 2, w sezonie wiosenno-letnim Dom Kultury organizuje również wydarzenia artystyczne i kulturalne w Muszli Koncertowej w Parku Praskim (ul. Ratuszowa 4a).

 
Dom Kultury PRAGA działa od poniedziałku do piątku w godz. 8-20, w soboty i niedziele - podczas trwania imprez.

Zapraszamy wszystkich do DK Praga !

Galeria:
Lokalizacja na mapie: