Pozostałe placówki oświatowe

Akademickie Liceum Ogólnokształcace WSM w Warszawie
 ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
 tel.: 22 818 83 02
Europejskie Liceum Ogólnokształcące Uzupełniajace dla Dorosłych
 ul. Witkiewicza 16, 03-305 Warszawa
 tel.: 22 676 21 88
Międzynarodowe Prywatne Liceum Ogólnokształcące
 ul. Witkiewicza 16, 03-305 Warszawa
 tel.: 22 676 21 88, 604 439 006
Niepubliczna Policealna Szkoła Samochodowa dla Dorosłych
 ul. Jagiellońska 61, 03-301 Warszawa
 tel.: 22 811 29 15, 502 279 780
Technikum Mechaniczne po Gimnazjum
 ul. Jagiellońska 71, 00-992 Warszawa
 tel.: 22 676 39 85, 22 676 11 60
Technikum Mechaniczne po Szkole Zasadniczej
 ul. Jagiellońska 71, 00-992 Warszawa
 tel.: 22 676 39 85, 22 676 11 60
VII Ogród Jordanowski
 ul. Namysłowska 21, 03-455 Warszawa
 tel.: 22 619 89 93
Niepubliczne Uzupełniające Technikum Samochodowe dla Dorosłych Nr 1
 ul. Jagiellońska 61, 03-301 Warszawa
 tel.: 22 811 29 15, 502 279 780
Prywatna Szkoła Policealna Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
 ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa
 tel.: 22 825 23 09, 22 618 91 40, 22 618 96 92
Prywatne Technikum Weterynaryjne Nr 1 w Prywatnym Centrum Kształcenia Zawodowego
 ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa
 tel.: 22 825 23 09, 22 618 91 40, 22 618 96 92